Trainingen onderwijs

Onze AVG-trainingen voor het onderwijs zijn praktisch opgezet met aandacht voor differentiatie. De trainingen gaan in op actuele privacyvraagstukken binnen het onderwijs en dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk.


Trainingen onderwijs

Onze AVG-trainingen voor het onderwijs zijn praktisch opgezet met aandacht voor differentiatie. De trainingen gaan in op actuele privacyvraagstukken binnen het onderwijs en dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk.


 

Medewerkers
Voor medewerkers in het onderwijs bieden wij Privacy365, een totaaloplossing om het privacybewustzijn op een structurele manier aan te pakken en het niveau van het privacybewustzijn te verhogen. In Privacy365 is er voor elke doelgroep een eigen training. Scholen hebben de mogelijkheid om Privacy365 gefaseerd in te voeren, zodat iedereen in eigen tempo een training kan volgen. Privacy365 is ook zeer geschikt voor nieuwe medewerkers.

Voor Privacy365 wordt een vaste prijs per medewerker gerekend, vanaf € 8,50 exclusief btw per jaar.

Privacy awareness in het onderwijs

Investeren in het verhogen van privacy awareness bij medewerkers is een effectieve maatregel om dreigingen het hoofd te bieden. Om een goede privacycultuur binnen een organisatie op te bouwen, is het belangrijk dat iedereen zijn rol en taken omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed kent. Een verwerkingsverantwoordelijke moet bijvoorbeeld weten wat van hem/ haar wordt verwacht als het gaat om verantwoordingsplicht tonen, een IBP-functionaris moet voldoende kennis hebben om IBP goed te coördineren en actueel te houden, leidinggevenden moeten de noodzaak zien en aandacht besteden aan informatiebeveiliging en privacy en in hun houding en gedrag het belang daarvan uitdragen en medewerkers moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.


De AVG-trainingen onderwijs zijn praktisch opgezet met aandacht voor differentiatie. De inhoud is afgestemd op actuele privacyvraagstukken binnen het onderwijs en dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk. Gedurende het programma wordt er gewerkt vanuit casuïstiek en opdrachten, waarbij de theorie voortdurend gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk van de betreffende doelgroep. Onze trainingen zijn ontwikkeld door FG’s die aandacht hebben voor specifieke behoeften en leerdoelen op het gebied van de AVG en onderwijs. Het aantal studie-uren voor deze training is afhankelijk van het studietempo van de cursist. Cursisten bepalen zelf wanneer en waar zij de training gaan volgen. De training wordt afgerond met een eindtoets. Bij voldoende resultaat, ontvangt de cursist een certificaat.


De E-learning is ook zeer geschikt om nieuwe medewerkers op een eenvoudige manier privacy bewust te maken.


Neem voor meer informatie contact op

Privacy awareness in het onderwijs

Investeren in het verhogen van privacy awareness bij medewerkers is een effectieve maatregel om dreigingen het hoofd te bieden. Om een goede privacycultuur binnen een organisatie op te bouwen, is het belangrijk dat iedereen zijn rol en taken omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed kent. Een verwerkingsverantwoordelijke moet bijvoorbeeld weten wat van hem/ haar wordt verwacht als het gaat om verantwoordingsplicht tonen, een IBP-functionaris moet voldoende kennis hebben om IBP goed te coördineren en actueel te houden, leidinggevenden moeten de noodzaak zien en aandacht besteden aan informatiebeveiliging en privacy en in hun houding en gedrag het belang daarvan uitdragen en medewerkers moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.


De AVG-trainingen onderwijs zijn praktisch opgezet met aandacht voor differentiatie. De inhoud is afgestemd op actuele privacyvraagstukken binnen het onderwijs en dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk. Gedurende het programma wordt er gewerkt vanuit casuïstiek en opdrachten, waarbij de theorie voortdurend gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk van de betreffende doelgroep. Onze trainingen zijn ontwikkeld door FG’s die aandacht hebben voor specifieke behoeften en leerdoelen op het gebied van de AVG en onderwijs. Het aantal studie-uren voor deze training is afhankelijk van het studietempo van de cursist. Cursisten bepalen zelf wanneer en waar zij de training gaan volgen. De training wordt afgerond met een eindtoets. Bij voldoende resultaat, ontvangt de cursist een certificaat.


Privacy365 is ook zeer geschikt om nieuwe medewerkers op een eenvoudige manier privacy bewust te maken.


Neem voor meer informatie contact op