fbpx

Disclaimer

Gebruik website 

AVG-trainingen neemt de nodige maatregelen om aan de regels ter bescherming van uw privacy te voldoen en om deze te respecteren. In de privacyverklaring van AVG-trainingen kunt u nalezen op welke wijze AVG-trainingen dit doet. Deze website valt onder beheer van AVG-trainingenAVG-trainingen betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op hun website. Daarnaast wordt getracht de informatie actueel te houden. Gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen.  

Aansprakelijkheid 

AVG-trainingen geeft met nadruk geen garantie voor de volledigheid, juistheid, kwaliteit en actualiteit van de vermelde informatie. Ook wijst AVG-trainingen elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website van AVG-trainingen of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen van de hand. AVG-trainingen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.  

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren of twijfels hebben over de inhoud van informatie, dan stellen wij het op prijs als u deze aan ons doorgeeft via info@avgtrainingen.nl 

Externe links 

AVG-trainingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzenWanneer AVG-trainingen hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent niet dat AVG-trainingen de op of via deze websites aangeboden diensten of producten aanbeveelt. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke hyperlinks, dit is voor uw eigen risico. AVG-trainingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites.  

E-mail 

AVG-trainingen is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  

Intellectuele eigendomsrechten 

Teksten, foto’s, logo’s, vormgeving van en andere grafische uitingen op de website mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gewijzigd of gekopieerd, of op een andere manier worden gebruikt. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website van AVG-trainingen 

Vragen 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres: info@avgtrainingen.nl.