Klassikale AVG-training en E-learning AVG voor werkend Nederland

Wat is een datalek precies? Welke rechten hebben betrokkenen? Door de komst van de nieuwe privacywetgeving moeten medewerkers tijdens hun werk rekening houden met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens bevordert dat organisaties, maar ook mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van hun persoonsgegevens en die van anderen. Zorg ervoor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Daar waar veel persoonsgegevens worden verwerkt, nemen de risico’s op en de gevolgen van datalekken toe.

Vergroot bewustwording en maak het meetbaar

Het is belangrijk dat medewerkers de noodzaak voelen en zelf hun verantwoordelijkheid nemen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Zorg daarom ervoor dat het privacybewustzijn bij medewerkers gelijk blijft, maar bij voorkeur omhoog gaat. Onze E-learning biedt verschillende mogelijkheden om de bewustwording bij medewerkers in ieder geval van vergelijkbaar niveau te houden en bij voorkeur te vergroten. Ook voor nieuwe medewerkers is onze E-learning een geschikte oplossing.

E-Learning AVG-trainingen voor privacy bewustzijn van medewerkers voor de volgende sectoren en doelgroepen:


  • Onderwijs (OOP, docenten, ib’ers en onderwijsondersteuners)
  • Zorg & Welzijn (verpleegkundigen, verzorgenden, overige zorgmedewerkers, vrijwilligers)
  • Overheid

Klassikale AVG-training en E-learning AVG voor werkend Nederland

Wat is een datalek precies? Welke rechten hebben betrokkenen? Door de komst van de nieuwe privacywetgeving moeten medewerkers tijdens hun werk rekening houden met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens bevordert dat organisaties, maar ook mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van hun persoonsgegevens en die van anderen. Zorg ervoor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Daar waar veel persoonsgegevens worden verwerkt, nemen de risico’s op en de gevolgen van datalekken toe.

Vergroot bewustwording en maak het meetbaar

Het is belangrijk dat medewerkers de noodzaak voelen en zelf hun verantwoordelijkheid nemen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Zorg daarom ervoor dat het privacybewustzijn bij medewerkers gelijk blijft, maar bij voorkeur omhoog gaat. Onze E-learning biedt verschillende mogelijkheden om de bewustwording bij medewerkers in ieder geval van vergelijkbaar niveau te houden en bij voorkeur te vergroten. Ook voor nieuwe medewerkers is onze E-learning een geschikte oplossing.

E-Learning AVG-trainingen voor privacy bewustzijn van medewerkers voor de volgende sectoren en doelgroepen:


  • Onderwijs (OOP, docenten, ib’ers en onderwijsondersteuners)
  • Zorg & Welzijn (verpleegkundigen, verzorgenden, overige zorgmedewerkers, vrijwilligers)
  • Overheid

Klassikale trainingen en E-learning voor de privacybewustwording van medewerkers

Werkend Nederland privacy bewust maken, aandacht voor privacy, dat is waar AVG-trainingen voor staat. Onze aanpak is praktisch, dus sterk gericht op de werkpraktijk van werknemers en biedt een hoge mate van flexibiliteit.

Cursisten kunnen hun training starten en volgen op een tijdstip naar keuze en vanaf een locatie die hen schikt. Onze trainingen worden steeds geactualiseerd, zodat uw werknemers op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de privacywetgeving.

Contact