Het ontstaan van een privacycultuur vereist dat iedereen (van leidinggevende tot vrijwilligers) informatiebeveiliging en privacy een belangrijk onderwerp vindt

Het ontstaan van een privacycultuur vereist dat iedereen (van leidinggevende tot vrijwilligers) informatiebeveiliging en privacy een belangrijk onderwerp vindt

Privacy awareness medewerkers voor onderwijs, mkb, zorg en welzijn


De kracht van onze AVG-trainingen zit in de casuïstiek, differentiatie en begrijpelijke taal. Wij bieden voor elke doelgroep een aparte privacy awareness training die aansluit bij de werksituatie van uw medewerkers. Zo krijgen uw medewerkers alleen de relevante onderwerpen aangeboden die ze echt nodig hebben in hun dagelijkse werk. De AVG-trainingen zijn meerjarige leerlijnen die bestaan uit basistrainingen en opfriscursussen. Gedurende het programma wordt er gewerkt aan casuïstiek en opdrachten, waarbij de theorie voortdurend gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk. In elke AVG-training wordt er ook aandacht besteed aan veilig thuiswerken in overeenstemming met de AVG.

AVG - mkb

De meest gemelde oorzaak van een datalek is het versturen van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger. In onze e-learning wordt de medewerkers aan de hand van herkenbare casussen meegenomen in werksituaties die extra aandacht verdienen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Voor mkb hebben we twee AVG-trainingen (e-learning) ontwikkeld: een AVG-training basis en een AVG-training plus. De inhoud van de privacy awareness trainingen bestaan uit theorie, herkenbare casussen, filmpjes en tips. De training duurt ongeveer 15-30 minuten. Medewerkers bepalen zelf waar en wanneer zij de training gaan volgen. Na afronding ontvangt de cursist een certificaat van deelname. (lees meer)

AVG - zorg en welzijn

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is onlosmakelijk verbonden met goede zorgverlening. Zorg- en welzijnsinstellingen moeten daarom hun medewerkers doorlopend trainen om de kans op datalekken te verkleinen. Voor de zorg- en welzijnssector hebben we twee AVG-trainingen (e-learning) ontwikkeld: een AVG-training basis en een AVG-training plus. De inhoud van de privacy awareness trainingen bestaan uit theorie, herkenbare casussen, filmpjes en tips. De training duurt ongeveer 15-30 minuten. Medewerkers bepalen zelf waar en wanneer zij de training gaan volgen. Na afronding ontvangt de cursist een certificaat van deelname. (lees meer)

AVG - onderwijs

De e-learning AVG-trainingen onderwijs is heel praktisch opgezet met aandacht voor differentiatie. Voor elke doelgroep een eigen AVG-training. De inhoud is afgestemd op actuele privacyvraagstukken binnen het onderwijs en dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk. Voor het onderwijs hebben we ook het totaalpakket Privacy365 ontwikkeld voor PO, VO, MBO en HBO. (lees meer)

Voor Privacy365 wordt een vaste prijs per medewerker gerekend, vanaf € 8,50 exclusief btw per jaar.

Privacy365


Privacy365
Meer informatie

Privacy awareness medewerkers voor onderwijs, mkb, zorg en welzijn


De kracht van onze AVG-trainingen zit in de casuïstiek, differentiatie en begrijpelijke taal. Wij bieden voor elke doelgroep een aparte privacy awareness training die aansluit bij de werksituatie van uw medewerkers. Zo krijgen uw medewerkers alleen de relevante onderwerpen aangeboden die ze echt nodig hebben in hun dagelijkse werk. De AVG-trainingen zijn meerjarige leerlijnen die bestaan uit basistrainingen en opfriscursussen. Gedurende het programma wordt er gewerkt aan casuïstiek en opdrachten, waarbij de theorie voortdurend gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk. In elke AVG-training wordt er ook aandacht besteed aan veilig thuiswerken in overeenstemming met de AVG.

AVG - mkb

De meest gemelde oorzaak van een datalek is het versturen van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger. In onze e-learning wordt de medewerkers aan de hand van herkenbare casussen meegenomen in werksituaties die extra aandacht verdienen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Voor mkb hebben we twee AVG-trainingen (e-learning) ontwikkeld: een AVG-training basis en een AVG-training plus. De inhoud van de privacy awareness trainingen bestaan uit theorie, herkenbare casussen, filmpjes en tips. De training duurt ongeveer 15-30 minuten. Medewerkers bepalen zelf waar en wanneer zij de training gaan volgen. Na afronding ontvangt de cursist een certificaat van deelname. (lees meer)

AVG - zorg en welzijn

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is onlosmakelijk verbonden met goede zorgverlening. Zorg- en welzijnsinstellingen moeten daarom hun medewerkers doorlopend trainen om de kans op datalekken te verkleinen. Voor de zorg- en welzijnssector hebben we twee AVG-trainingen (e-learning) ontwikkeld: een AVG-training basis en een AVG-training plus. De inhoud van de privacy awareness trainingen bestaan uit theorie, herkenbare casussen, filmpjes en tips. De training duurt ongeveer 15-30 minuten. Medewerkers bepalen zelf waar en wanneer zij de training gaan volgen. Na afronding ontvangt de cursist een certificaat van deelname. (lees meer)

AVG - onderwijs

De e-learning AVG-trainingen onderwijs is heel praktisch opgezet met aandacht voor differentiatie. Voor elke doelgroep een eigen AVG-training. De inhoud is afgestemd op actuele privacyvraagstukken binnen het onderwijs en dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk. Voor het onderwijs hebben we ook het totaalpakket Privacy365 ontwikkeld voor PO, VO, MBO en HBO. (lees meer)

Voor Privacy365 wordt een vaste prijs per medewerker gerekend, vanaf € 8,50 exclusief btw per jaar.

Voordelen
E-learning


 • Makkelijk in te richten
 • Doorlopend bewustzijn
 • Hogere betrokkenheid
 • Ideaal voor nieuwe medewerkers
 • Altijd en overal
 • Praktisch en actueel

Voordelen opfriscursus AVG


 • Continue privacybewustzijn
 • Maatwerk
 • Geen onnodige herhaling
 • Ideaal voor nieuwe medewerkers
 • Effectief
 • Praktisch en toegankelijk

Voordelen omscholing


 • Korte opleiding
 • Balans tussen theorie en praktijk
 • Kansrijke branche
 • Eigenaarschap
 • Praktisch en toegankelijk
 • Direct toepasbaar