Trainingen privacy bewustwording voor het onderwijs

Klassikaal – E-learning – Op maat

Klassikaal

Tijdens onze klassikale trainingen wordt er op een praktische manier gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden in het kader van de AVG en informatiebeveiliging. Geen onnodige herhaling van theorie, maar uitwisseling van ervaringen, cases en boeiende presentaties over actuele privacyvraagstukken.


Trainingen

E-Learning

Onze e-learning trainingen zijn praktisch opgezet met aandacht voor differentiatie. Aan de hand van herkenbare cases, actuele privacyvraagstukken, extra uitleg en theorie over de AVG doet u heel gericht en op een haalbare manier alle benodigde kennis op.


TrainingenTrainingen privacy bewustwording voor het onderwijs

Klassikaal – E-learning – Op maatWaarom is de bewustwording omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP) belangrijk?


Het aspect van menselijk gedrag is één van de belangrijke factoren voor de inrichting van informatiebeveiliging en privacy. Onbewuste en ongewenste handelingen van medewerkers kunnen vervelende gevolgen voor een organisatie hebben. Voor ransomware is er in principe maar één klik nodig om een systeem of bestanden te gijzelen.

Investeren in het verhogen van het privacy bewustzijn van medewerkers, is dus een noodzakelijke maatregel om dreigingen het hoofd te bieden. Organisaties kunnen passende technische en organisatorische maatregelen treffen, maar willen deze doeltreffend zijn dan moet iedereen binnen de organisatie deze privacy bewustwordingsmaatregelen kunnen en willen uitvoeren. Bestuurder, leidinggevenden, leraren en alle andere medewerkers moeten zich bewust zijn van hun houding en gedrag omtrent informatiebeveiliging en privacy.


Aanpak verhogen privacy bewustzijn medewerkers


AVG-trainingen gelooft in een gestructureerde aanpak van het verhogen van het privacy bewustzijn van medewerkers in het onderwijs. Onze AVG-trainingen zijn meerjarige leerlijnen die bestaan uit een basistraining en opfriscursussen. Ook hebben we aandacht voor differentiatie, dus voor elke groep een aparte AVG-training. Zo krijgen specifieke groepen alleen de relevante onderwerpen aangeboden die ze echt nodig hebben in hun dagelijks werk. Met onze AVG-trainingen kunt u op uw school op een gestructureerde manier de gewenste veiligheidscultuur creëren en behouden. Een paar voorbeelden van onze AVG-trainingen:

Voor geïnteresseerden ontwikkelen we ook privacytrainingen op maat.


Meer weten?

Privacy365


Totaalpakket voor een structurele aanpak privacy bewustzijn medewerkers.

Vaste prijs per medewerker.


Privacy365 bestaat uit:


 • AVG - trainingen Medewerkers:
 • AVG-training privacy bewustwording medewerkers (Uitgebreid)
 • AVG-training voor onderwijs ondersteunende medewerkers (Uitgebreid)
 • AVG-training voor conciërges, (G)MR en vrijwilligers (Basis)
 • AVG-training mentoren/ coaches
 • AVG-verdieping voor interne begeleiders en onderwijsondersteuners
 • Training ‘Weerbaar tegen Phishing’
 • Training ‘Beoordeling privacyaspecten van educatieve apps’
 • Training ‘Ransomware’
 • AVG en Mediawijsheid (lespakket voor leerlingen)
 • Content voor AVG-nieuwsbrief
 • Veelgestelde vragen (FAQ) – AVG – Onderwijs (ongeveer 150 vragen)
 • AVG – poster set
 • AVG-Toolbox voor leidinggevenden

Meer informatie

Waarom is de bewustwording omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP) belangrijk?


Het aspect van menselijk gedrag is één van de belangrijke factoren voor de inrichting van informatiebeveiliging en privacy. Onbewuste en ongewenste handelingen van medewerkers kunnen vervelende gevolgen voor een organisatie hebben. Voor ransomware is er in principe maar één klik nodig om een systeem of bestanden te gijzelen.

Investeren in het verhogen van het privacy bewustzijn van medewerkers, is dus een noodzakelijke maatregel om dreigingen het hoofd te bieden. Organisaties kunnen passende technische en organisatorische maatregelen treffen, maar willen deze doeltreffend zijn dan moet iedereen binnen de organisatie deze privacy bewustwordingsmaatregelen kunnen en willen uitvoeren. Bestuurder, leidinggevenden, leraren en alle andere medewerkers moeten zich bewust zijn van hun houding en gedrag omtrent informatiebeveiliging en privacy.


Aanpak verhogen privacy bewustzijn medewerkers


AVG-trainingen gelooft in een gestructureerde aanpak van het verhogen van het privacy bewustzijn van medewerkers in het onderwijs. Onze AVG-trainingen zijn meerjarige leerlijnen die bestaan uit een basistraining en opfriscursussen. Ook hebben we aandacht voor differentiatie, dus voor elke groep een aparte AVG-training. Zo krijgen specifieke groepen alleen de relevante onderwerpen aangeboden die ze echt nodig hebben in hun dagelijks werk. Met onze AVG-trainingen kunt u op uw school op een gestructureerde manier de gewenste veiligheidscultuur creëren en behouden. Een paar voorbeelden van onze AVG-trainingen:

Voor geïnteresseerden ontwikkelen we ook privacytrainingen op maat.


Meer weten?

Voordelen
E-learning


 • Makkelijk in te richten
 • Doorlopend bewustzijn
 • Hogere betrokkenheid
 • Ideaal voor nieuwe medewerkers
 • Altijd en overal
 • Praktisch en actueel

Voordelen opfriscursus AVG


 • Continue privacybewustzijn
 • Maatwerk
 • Geen onnodige herhaling
 • Ideaal voor nieuwe medewerkers
 • Effectief
 • Praktisch en toegankelijk

Voordelen Blended learning AVG


 • Meer maatwerk
 • Interactief
 • Stimuleert leren van elkaar
 • Eigenaarschap
 • Meer variatie
 • Praktisch en actueel