fbpx

Masterclass AVG op hoofdlijnen

In deze masterclass wordt de AVG op hoofdlijnen uitgewerkt om zo het kader voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te realiseren binnen organisaties. Dat de AVG binnen organisaties verder gaat dan alleen de juridische kant van de privacywetgeving is evident. Met de digitalisering van uiteenlopende processen die versneld worden ingevoerd – meer thuiswerken, etc. – staan organisaties voor een aantal essentiële keuzes als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Eén van de belangrijkste taken van een privacy professional is om de AVG op een deskundige en begrijpelijke wijze naar de werkpraktijk te vertalen.

Na het volgen van deze masterclass kunt u:

  • Het verschil aangeven tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens.
  • Toetsen wanneer gegevens persoonsgegevens zijn.
  • Benoemen welke beginselen het uitgangspunt vormen bij de bescherming van persoonsgegevens.
  • Benoemen welke AVG-rechten betrokkenen hebben.
  • De zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens benoemen.
  • Aangeven onder welke voorwaarden een organisatie gegevens naar het buitenland mag sturen.
  • Aangeven hoe het toezicht op de naleving van de AVG is geregeld en wat de consequenties zijn bij niet naleving.
Vooropleiding

Voor deze masterclass gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Studieduur

De training is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Je studeert in jouw eigen tempo. Afhankelijk van je werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de training gaat steken, kan de training sneller worden afgerond. E-learning van ongeveer 2,5 uur.

Daarom:

Brochure

Vul onderstaand formulier in en ontvang gratis onze brochure.

Waar ken je ons van?