fbpx

Ziekmelding en privacy

Welke gezondheidsgegevens van werknemers mogen werkgevers verwerken? Welke vragen mag de werkgever wel/ niet stellen aan de zieke werknemer? Zodra een werknemer ziek wordt, wisselen diverse partijen gegevens over hem uit. Voor een werkgever is het belangrijk om zijn zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben ze informatie nodig. Aan de andere kant heeft de zieke werknemer recht op zijn privacy.

Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet ook onderzoek bij verzuimbedrijven, arbodiensten en werkgevers die in strijd met de wet medische gegevens van werknemers verwerken. Organisaties moeten daarom zeer zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Welke gegevens over de gezondheid van de zieke medewerker mag de werkgever vragen en registreren?

  • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • De vermoedelijke duur van het verzuim;
  • De lopende afspraken en werkzaamheden;
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is;
  • Of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (echter mag de werkgever niet vragen onder welke vangnetbepaling de werknemer valt).

Verwerking van vrijwillig verstrekte gezondheidsgegevens

Een werkgever mag, met uitzondering van bovenstaande gegevens, in principe geen andere gezondheidsgegevens van zijn werknemer registreren en of doorgeven aan andere organisaties. Ook niet als deze gegevens vrijwillig door de werknemer zijn verstrekt.

Uitzondering

Soms is het wel noodzakelijk om vrijwillig verstrekte gezondheidsgegevens in de administratie op te nemen, bijvoorbeeld als de werknemer in ernstige mate last heeft van epilepsie of suikerziekte. Het kan dan noodzakelijk zijn dat directe collega’s weten wat ze in geval van nood moeten doen.

Aanbeveling

Het is voor zowel de werkgever als de werknemer de moeite waard om de beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over gezondheid van zieke werknemers goed door te nemen. De normen van de beleidsregels van AP zijn het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toepassen van handhavende maatregelen.

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl