fbpx

Word een Privacy Professional: vergroot je kansen op de arbeidsmarkt!

Wil je je ontwikkelen op het gebied van AVG in het mkb? Sinds de invoering van de AVG zijn privacy professionals van grote waarde en veel gevraagd. De AVG geldt voor alle ondernemers. Een privacy professional in huis hebben, is voor organisaties van groot belang. Wil jij de professional zijn die actief bijdraagt aan dataprotectie en privacy? Dan is de e-learning AVG-manager/ Privacy professional of Privacy Officer een goede investering in je carrière. Je kunt ook een subsidie of je persoonlijk ontwikkelbudget gebruiken om je kansen te vergroten op de arbeidsmarkt.

Subsidie

In Nederland zijn er diverse subsidies en opleidingsbudgetten beschikbaar voor medewerkers die werkzaam zijn in het mkb. Enkele interessante instanties zijn:

  • Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM). OOM co-financiert opleidingskosten voor o.a. werknemers. Als werknemer ben je vrij in de keuze van de cursus en het instituut.
  • SOOB subsidiepunt (Stichting Opleidings en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer).
  • Opleidingsbudget SOOB: in principe mag iedereen die in de branche goederenvervoer en verhuur mobiele kranen werkt (dus ook kantoorpersoneel: IT, HR en administratie) gebruik maken van het opleidingsbudget.
  • Bedrijfsfonds Apotheken: In de CAO Apotheken staat dat een werknemer in overeenstemming met de werkgever ook een training mag volgen die niet door SANA is gecertificeerd. Dit biedt kansen voor medewerkers die als privacy professionals binnen apotheken willen werken.
  • Stichting Fonds Architectenbureaus: In de CAO voor architectenbureaus staat het volgende: ‘Werknemer die – in overleg met zijn/ haar werkgever – een op zijn/haar functie gerichte training of opleiding gaat volgen, daar een opleidingsbudget voor ontvangt, een vergoeding in tijd en/of geld.’
  • CAO woondiensten: In de CAO woondiensten (artikel 10.4) wordt uitgelegd waarvoor je je individueel loopbaanontwikkelingsbudget kan gebruiken.
  • Werkgever: Veel werkgevers willen graag investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en beschikken over een jaarlijks opleidingsbudget om trainingen en opleidingen voor werknemers te bekostigen. Heeft jouw organisatie een opleidingsbudget waar je gebruik van kunt maken? Vraag het na bij de HR-afdeling of bij je leidinggevende.

Blijf investeren in jezelf

Door in jezelf te investeren, vergoot je je kansen op de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt nog meer in beweging gekomen, waardoor medewerkers soms lastige keuzes moeten maken. Maar deze situatie biedt ook kansen. Als je open staat voor verandering en bereid bent om jezelf verder te ontwikkelen door je te richten op krapteberoepen, blijf je een sterke speler op de arbeidsmarkt. Kies daarom voor een praktische en flexibele training die je makkelijk kunt combineren met je huidige baan en je gezin.

Overzicht van onze AVG-trainingen mkb:

Bronnen

www.oom.nl

www.soobsubsidiepunt.nl

www.stlwerkt.nl

www.sbaweb.nl

www.sfa-architecten.nl

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd? Vraag een offerte aan of neem vrijblijvend contact met ons.