fbpx

Vergroot de digitale weerbaarheid van uw medewerkers

In dit digitale tijdperk is iedereen nodig om de snel digitaliserende wereld veilig te houden. Het uitgangspunt van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer dat strikt noodzakelijk is. Sleutelfiguren en beleidsmakers van organisaties moeten rekening houden met alle mogelijke aspecten die een gevaar kunnen vormen of schade kunnen veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld een verkeerd geïnstalleerde software zijn, maar het kan ook een onopzettelijke menselijk dreiging zijn. Bijvoorbeeld iemand die bij vergissing een vertrouwelijk document in een hotel laat liggen. Het is van belang dat organisaties stappen gaan ondernemen om de digitale weerbaarheid van hun medewerkers te vergroten.

Enkele belangrijke tips om de digitale weerbaarheid van medewerkers te vergroten

Foute links herkennen

Een nepmail met een foute link wordt veel gebruikt om gegevens te ontfutselen. Wanneer medewerkers nepmails herkennen en niet op foute linkjes en bijlagen klikken, snijden ze internetcriminelen de pas af.

Sterke wachtwoorden

Een sterk wachtwoord is van cruciaal belang voor de bescherming van persoonlijke en andere belangrijke gegevens. Gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts.

Veiligheid van persoonsgegevens

Medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat uitwisseling van gevoelige persoonsgegevens met derden slechts via beveiligde systemen moet gebeuren.

AVG-trainingen

Een E-Learning AVG-trainingen is een zeer effectieve en snelle manier om medewerkers privacybewust te maken. De e-learning leert medewerkers wat de privacywetgeving inhoudt en traint ze om op de juiste manier om te gaan met persoonsgegevens.

De bedoeling van de E-Learning AVG-trainingen is om werknemers in het bijzonder extra alert te maken over het belang en de noodzaak tot bescherming van persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over onze  E-Learning AVG-trainingen. Neem dan gerust contact met ons op.