Trainingen onderwijs

Onze AVG-trainingen voor het onderwijs zijn praktisch opgezet met aandacht voor differentiatie. De trainingen gaan in op actuele privacyvraagstukken binnen het onderwijs en dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk.


Trainingen onderwijs

Onze AVG-trainingen voor het onderwijs zijn praktisch opgezet met aandacht voor differentiatie. De trainingen gaan in op actuele privacyvraagstukken binnen het onderwijs en dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk.


 

Medewerkers
Voor medewerkers in het onderwijs bieden wij Privacy365, een totaaloplossing om het privacybewustzijn op een structurele manier aan te pakken en het niveau van het privacybewustzijn te verhogen. In dit totaalpakket is er voor elke doelgroep een eigen AVG e-learning, AVG-posters, AVG-FAQ, content voor AVG-nieuwsbrief en een toolbox van leidinggevenden. Scholen hebben de mogelijkheid om Privacy365 gefaseerd in te voeren, zodat iedereen in eigen tempo een training kan volgen. Privacy365 is ook zeer geschikt voor nieuwe medewerkers. Download de brochure voor meer informatie.

Vaste prijs per medewerker per jaar, vanaf € 10,00. Onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van btw.

Trainingen privacy management Onderwijs

In elke onderwijsinstelling zijn er verschillende rollen nodig voor de implementatie en borging van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om een goede privacycultuur binnen een school te creëren, is het belangrijk dat iedereen zijn rol en taken omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed kent. Een verwerkingsverantwoordelijke moet bijvoorbeeld weten wat van hem/ haar wordt verwacht als het gaat om verantwoordingsplicht tonen, een IBP-functionaris of een Privacy Officer moet voldoende kennis hebben om IBP goed te coördineren en actueel te houden, een functionaris gegevensbescherming moet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om goed toezicht te houden en om adviezen te kunnen geven, leidinggevenden moeten de noodzaak zien en aandacht besteden aan informatiebeveiliging en privacy en in hun houding en gedrag het belang daarvan uitdragen. Medewerkers moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens op de werkvloer.

Van samenwerking, bewustwording en gedragsverandering naar een school waarin veilig en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens de norm is. Voor het privacy management onderwijs hebben wij verschillende privacy trainingen ontwikkeld: Functionaris Gegevensbescherming, IBP-functionaris (Privacy Officer), Privacy Professional Onderwijs en Leidinggevende.

Trainingen privacy management Onderwijs

In elke onderwijsinstelling zijn er verschillende rollen nodig voor de implementatie en borging van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om een goede privacycultuur binnen een school te creëren, is het belangrijk dat iedereen zijn rol en taken omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed kent. Een verwerkingsverantwoordelijke moet bijvoorbeeld weten wat van hem/ haar wordt verwacht als het gaat om verantwoordingsplicht tonen, een IBP-functionaris of een Privacy Officer moet voldoende kennis hebben om IBP goed te coördineren en actueel te houden, een functionaris gegevensbescherming moet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om goed toezicht te houden en om adviezen te kunnen geven, leidinggevenden moeten de noodzaak zien en aandacht besteden aan informatiebeveiliging en privacy en in hun houding en gedrag het belang daarvan uitdragen. Medewerkers moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens op de werkvloer.

Van samenwerking, bewustwording en gedragsverandering naar een school waarin veilig en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens de norm is. Voor het privacy management onderwijs hebben wij verschillende privacy trainingen ontwikkeld: Functionaris Gegevensbescherming, IBP-functionaris (Privacy Officer), Privacy Professional Onderwijs en Leidinggevende.