DPIA Microsoft Teams, OneDrive en SharePoint Online én de mitigerende maatregelen

SLM Rijk heeft een Data Protection Impact Assessement  (DPIA) laten uitvoeren op de gegevensverwerking via Microsoft Teams, OneDrive en SharePoint Online. Denk hierbij aan Microsoft Teams (samenwerken en videobellen) in combinatie met OneDrive (cloudopslag) en SharePoint (documentenbeheer). Uit deze DPIA is gebleken dat er één hoog privacyrisico en zes lage privacyrisicos bestaan voor de verwerking van persoonsgegevens […]