fbpx

Masterclass Rechten van betrokkenen en verantwoordingsplicht

Mensen hebben verschillende rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Organisaties moeten ervoor zorgen dat hun systemen, processen en interne organisatie ingericht zijn op deze rechten. In deze masterclass leert u op welke wijze en wanneer betrokkenen geïnformeerd moeten worden over de verwerkingen van hun persoonsgegevens door een organisatie. Ook leert u welke AVG-privacyrechten betrokkenen hebben.

Na het volgen van deze masterclass kunt u:

  • De AVG-privacyrechten van betrokkenen benoemen.
  • Benoemen op welke manier u de identiteit van iemand kunt vaststellen.
  • Benoemen waarop u moet letten als het om AVG-privacyrechten gaat.
  • Beoordelen of er gehoor moet worden gegeven aan een verzoek op één van de AVG-privacyrechten van betrokkenen.
  • Een privacyverklaring opstellen.
  • Op hoofdlijnen een procedure voor verzoeken van AVG-privacyrechten van betrokkenen opstellen.
Vooropleiding

Deze masterclass is bestemd voor FG’s, DPO’s, privacy officers en andere privacy professionals die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van informatiebeveiliging en privacy binnen hun organisatie.

Studieduur

De training is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Je studeert in jouw eigen tempo. Afhankelijk van je werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de training gaat steken, kan de training sneller worden afgerond. E-learning van ongeveer 2,5 uur.

Daarom:

Brochure

Vul onderstaand formulier in en ontvang gratis onze brochure.

Waar ken je ons van?