fbpx

Masterclass OR en privacy

De werkgever moet de Ondernemingsraad (OR) om advies vragen als hij een technologische voorziening wil invoeren of wijzigen (artikel 25, eerste lid, sub k, van de WOR). De OR kan zich ook op eigen initiatief uitspreken over het gebruik van personeelsgegevens. Dus ook zonder dat de werkgever erom heeft gevraagd. Dit heet het initiatiefrecht (artikel 23, derde lid, van de WOR). Om door de werkgever voorgestelde regelingen goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat de OR goed voorbereid is. En dat de OR waar nodig kritische vragen aan de werkgever stelt. Om de OR daarbij te ondersteunen, is de masterclass ‘OR en privacy’ ontwikkeld.

Na het volgen van deze masterclass kunt u:

  • De hoofdlijnen van de privacywetgeving voor de OR benoemen.
  • Uitleggen wanneer een werkgever instemming moet vragen aan de OR.
  • Benoemen wat een personeelsvolgsysteem is.
  • Een personeelsvolgsysteem toetsen.
  • De privacy van leden van de OR waarborgen.
  • Proactief privacy issues agenderen binnen de organisatie.
Vooropleiding

Deze masterclass is bestemd voor OR-leden.

Studieduur

De training is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Je studeert in jouw eigen tempo. Afhankelijk van je werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de training gaat steken, kan de training sneller worden afgerond. E-learning van ongeveer 2,5 uur.

Daarom:

Brochure

Vul onderstaand formulier in en ontvang gratis onze brochure.

Waar ken je ons van?