fbpx

Informatiebeveiliging en privacy in kinderopvangcentra en IKC

Een betrouwbaar en veilig kinderopvangcentrum of Integraal Kindcentrum (IKC) vraagt ook om een goede beveiliging van persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. Ouders vertrouwen medewerkers van kinderopvangcentra en IKC (gevoelige) persoonsgegevens van hun kind(eren) en van hunzelf toe. Kinderopvangcentra en Integraal Kindcentra kunnen kansen op datalekken en hack-aanvallen verkleinen door hun eigen organisatie op het gebied van informatiebeveiliging en privacy op orde te hebben en te houden. Dat vraagt om structurele aanpak en bestuurlijke aandacht.

Persoonsgegevens van een kwetsbare groep

De kans om als organisatie slachtoffer te worden van een ransomware-aanval is de laatste tijd flink toegenomen. Een hack-aanval raakt niet alleen de dienstverlening van een kinderdagverblijf of IKC, maar ook ouders en kinderen rechtstreeks. De gevolgen van een ransomware-aanval kunnen heel vervelend zijn: geen toegang tot bestanden, persoonsgegevens van kinderen en ouders kunnen op straat komen te liggen, imagoschade voor de kinderopvang, etcetera. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens worden kinderen beschouwd als een kwetsbare groep. De persoonsgegevens van deze kwetsbare groep moet extra goed beveiligd worden.

Tref maatregelen in verband met de toegenomen ransomware-aanvallen

Voor elke organisatie, dus ook voor een kinderopvangcentrum of een IKC, wordt het tijd om aandacht te besteden aan de huidige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Bieden die maatregelen wel voldoende bescherming? Het is in ieder geval van belang om de volgende maatregelen met de hoogste prioriteit in te voeren en bij te houden:

  • Verhoog kennis en privacybewustzijn in alle lagen van de organisatie;
  • Stimuleer het gebruik van tweefactorauthenticatie;
  • Maak regelmatig back-ups;
  • Houd hard- en software up-to-date;
  • Zoek samenwerking in de sector op;
  • Wees voorbereid op een incident of een hack-aanval.

Meer aandacht voor de privacy van kinderen

Kinderen worden als een extra kwetsbare groep gezien in de Nederlandse wetgeving. Organisaties moeten redelijke inspanningen doen om persoonsgegevens van kinderen extra goed te beschermen.

Privacy365 – Kinderopvang

Wilt u ontzorgd worden op het gebied van privacybewustwording? Dan is Privacy365 – Kinderopvang de perfecte oplossing voor jullie organisatie. Privacy365 – kinderopvang bestaat uit AVG-trainingen voor elke doelgroep van de kinderopvang, AVG-posters, managementtool en het kan gefaseerd ingevoerd worden. Vanaf €10,00 per medewerker per jaar.  Onze trainingen zijn vrijgesteld van btw.

Neem contact met on sop of download de brochure voor meer informatie.