fbpx

Privacy en Passend Onderwijs: de praktijk

Scholen werken samen met diverse partijen, zoals jeugdhulp, leerplichtambtenaar, GGZ, gemeente, politie, wijkteams, enz. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. In de praktijk zijn er vaak vragen over wat wel en niet mag en wie wat moet doen. In dit artikel leest u meer over wie wat moet doen bij het uitwisselen van persoonsgegevens met andere partijen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke moet erop toezien dat persoonsgegevens op de juiste wijze worden uitgewisseld en dat er overeenkomst worden gesloten bij het uitwisselen, delen of verwerken van persoonsgegevens.

Directie en leraren

Deze groep selecteert de gegevens die nodig zijn voor de uitwisseling.

Administratie

Het is de taak van de administratie om de gegevens uit te wisselen. Dit moet op een veilige manier gebeuren.

Ouders/ wettelijke vertegenwoordigers

Bij het uitwisselen van persoonsgegevens met andere partijen moeten ouders toestemming geven. In bepaalde gevallen mag de school persoonsgegevens uitwisselen zonder toestemming van ouders/ wettelijke vertegenwoordigers. Dit moet dan wel goed onderbouwd worden.

Ken je verplichtingen

Op basis van bovenstaande is het dus van belang dat binnen de school iedereen goed weet wat hun verplichtingen zijn als het gaat om gegevensuitwisseling. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens is er sprake van verdere verwerking. Dat betekent dat iedereen die betrokken is bij dit proces moet afwegen of er een wettelijke grondslag is voor het verstrekken zowel als het ontvangen van gegevens.

Heeft u vragen over privacy in het onderwijs? Wij hebben verschillende oplossingen ontwikkeld voor de bevordering van het privacybewustzijn van medewerkers in het onderwijs.

Neem vrijblijvend contact op met ons. Wij zijn u graag van dienst.