fbpx

Privacy awareness training voor medewerkers van kinderopvangcentra en Integraal Kind Centra (IKC)

Medewerkers van kinderopvangcentra en Integraal Kind Centra (IKC) werken dagelijks met gegevens van kinderen. Ouders moeten ervanuit kunnen gaan dat medewerkers van de kinderopvang vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de gegevens van hun kind(eren). Maar ook dat de organisatie van de kinderopvang de beveiliging van de gegevens van kinderen en hun medewerkers uiterst serieus neemt en op orde heeft. Een eerste stap in de informatiebeveiliging en privacy van een kinderopvangcentra of Integraal Kind Centra (IKC) is om medewerkers privacy bewust te maken. Privacybewustwording op de werkvloer is erg belangrijk.

Gegevens van een extra kwetsbare groep

Kinderen worden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in het Nederlandse recht als extra kwetsbare groep beschouwd. Goed zorgen voor kinderen betekent ook goed zorgen voor hun persoonsgegevens. Dat moet niet alleen van toepassing zijn bij grote kinderopvangcentra of Integraal Kind Centra (IKC), maar ook bij kleine kinderopvangcentra, gastouderbureaus en gastouders. Het is belangrijk dat elke medewerker van kinderopvangcentra of Integraal Kind Centra (IKC) in Nederland goed op de hoogte is van de noodzaak van informatiebeveiliging en privacy. Cybercriminelen gaan steeds slimmer aan het werk. Het aantal hack-aanvallen op Nederlandse organisaties is de laatste tijd waarneembeer toegenomen. Organisaties die niet zorgvuldig omgaan met de gegevens van kinderen, kunnen een flinke boete riskeren van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Privacyrisico’s kinderopvangcentra of Integraal Kind Centra (IKC)

Hack-aanvallen, ransomware of gijzelsoftware hebben de potentie om organisaties en processen totaal te ontwrichten. Ook kinderopvangcentra of Integraal Kind Centra (IKC) staan bloot aan de risico’s van ransomware. Door één fout van bijvoorbeeld een medewerker kunnen verschillende persoonsgegevens van kinderen op straat komen te liggen. Het is pijnlijk als persoonsgegevens of bijzondere persoonsgegevens van kinderen in verkeerde handen terechtkomen.

Privacy awareness medewerkers van kinderopvangcentra en Integraal Kind Centra (IKC)

Privacy awareness of privacybewustwording is de mate waarin medewerkers van bijvoorbeeld kinderopvangcentra of Integraal Kind Centra (IKC) privacyrisico’s herkennen en zich ervan bewust zijn dat deze risico’s de veiligheid van persoonsgegevens van betrokkenen (kinderen, ouders en medewerkers) in gevaar kunnen brengen. In de basis gaat het dan over: Welke gegevens worden dagelijks verwerkt? Hoe kwetsbaar en waardevol zijn deze gegevens? Wat houdt gegevensverwerking in? Wat is een datalek? Hoe moet je handelen bij een datalek?

Privacy awareness vereist een investering in tijd, geld en sturing. Privacy awareness of privacybewustwording is een verantwoordingsplicht en een heel belangrijk onderdeel van personeelsmanagement waar iedere kinderopvangcentra of Integraal Kind Centra (IKC) in moet investeren.

Privacy365 Kinderopvang – totaaloplossing voor privacy awareness

Privacy awareness trainingen zijn de sleutel om een privacycultuur in de organisatie te creëren. Privacy365 heeft een totaaloplossing ontwikkeld die op een eenvoudige manier ingezet kan worden om het privacybewustzijn van medewerkers op de werkvloer op het juiste niveau te krijgen en het ook te behouden. Er is voor elke doelgroep een eigen praktische e-learning die in eigen tijd en plek gevolgd kan worden. Voor Privacy365 wordt een vaste prijs per medewerker gerekend, vanaf € 10,00 per jaar. (onze trainingen zijn vrijgesteld van btw)

AVG-trainingen benadert informatiebeveiliging en privacy vanuit de praktische kant. Elke medewerker heeft op zijn/haar eigen manier te maken met de AVG. Privacy moet werkbaar blijven op de werkvloer.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak of over Privacy365? Neem dan contact met ons op.