fbpx

Privacy bewuste leidinggevenden hard nodig voor het creëren van privacy awareness in het onderwijs!

Er is wereldwijd een grote toename van cyberaanvallen op onderwijsinstellingen. De cyberaanvallen op de onderwijssector zijn vooral in de vorm van pogingen om informatie te bemachtigen en pogingen om informatie openbaar te maken. Bestuurders, directeuren en andere leidinggevenden in het onderwijs moeten deze aanvallen niet onderschatten. Er zijn Nederlandse scholen die tonnen moesten betalen om hun gegevens weer vrij te kunnen krijgen. Leidinggevenden moeten des te meer gaan beseffen dat het hoog tijd is om privacy awareness te creëren op hun scholen. Door de privacy awareness van medewerkers te vergroten, kan veel leed voorkomen worden. Het is de taak van leidinggevenden om privacybewustwording van hun medewerkers te stimuleren.

Welke positie heeft de AVG op uw school?

De positie van de AVG op een school wordt voor een groot deel bepaald door de boodschappen die bijvoorbeeld leraren/docenten, onderwijs ondersteunend personeel en andere betrokkenen denken te ontvangen over wat écht belangrijk is op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Een negatieve houding van een schooldirecteur of rector rond de AVG zal een grote belemmering vormen voor de privacy bewustwording van medewerkers. Er zijn nog steeds veel scholen waar medewerkers geen training hebben gehad in informatiebeveiliging en privacy en dat moet anders. Het zorgvuldig omgaan en goed beveiligen van persoonsgegevens moet een belangrijk onderdeel zijn van de goede dienstverlening van elke school.

Gouden driehoek van de AVG: mens – processen – techniek

Alleen technische maatregen nemen, is niet genoeg. Technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zijn zeker noodzakelijk, maar als medewerkers er niet op de juiste manier mee kunnen omgaan, dan is het onmogelijk om een goede privacycultuur op school te creëren. Het is belangrijk dat medewerkers de risico’s begrijpen, phishing herkennen en op tijd datalekken doorgeven.

Periodieke en continue AVG-activiteiten uitzetten: hoe pak je dat aan?

Om een privacycultuur op school te verankeren, zal er meer moeten gebeuren dan een eenmalige privacy cursus. AVG-trainingen heeft daarom het programma Privacy365 ontwikkeld om scholen en in het bijzonder leidinggevenden en FG’s te ontzorgen op het gebied van privacy awareness medewerkers. In het programma Privacy365 worden praktische privacy awareness trainingen voor verschillende onderwijsdoelgroepen, AVG-posters, AVG-FAQ, nieuwsbrief AVG en een AVG-toolbox voor leidinggevenden met elkaar in verband gebracht en aangeboden. Privacy365 is een consistent, herkenbaar en praktisch bewustwordingsprogramma dat organisatiebreed ingezet kan worden.

Meer informatie?

Bent u op zoek naar een praktische privacy awareness training voor uw school? Wij hebben voor elke doelgroep een eigen training (leidinggevende, medewerkers, IBP-functionaris, Functionaris gegevensbescherming, enz.). Voor het onderwijs hebben we scherpe prijzen.

NIEUW in ons aanbod: een totaaloplossing Privacy365 (totaalpakket) om het privacybewustzijn van de gehele organisatie (onderwijs) doorlopend te borgen:

Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag een demo aan.

 

Deel dit artikel via:

Gerelateerde artikelen