Omscholing

Omscholing of bijscholing op het gebied van dataprotectie en privacy
Met omscholing of bijscholing op het gebied van informatiebeveiliging en privacy versterkt u uw positie op de arbeidsmarkt. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben organisaties meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Organisaties moeten met documenten kunnen aantonen dat ze de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. Bijna alle organisaties (overheidsinstanties, onderwijs, kinderopvang, mkb, zorg, enz.) hebben wel één of meerdere privacy-professionals nodig. Door de AVG is er een kansrijk vakgebied ontstaan op de arbeidsmarkt.

Kies voor een geschikt omscholingstraject
Onze trainingen zijn zeer geschikt als omscholingstraject, omdat u naast de training een praktijkopdracht moet uitvoeren via een werkervaringsplaats of stage. U geniet een hoge mate van flexibiliteit en er is een goede balans tussen theorie en praktijk. Wij hechten veel waarde aan eigenaarschap en bieden u daarom keuze in de praktijkopdracht. U mag zelf een geschikte praktijkopdracht uitzoeken of u gaat aan de slag met de praktijkopdracht die door ons wordt aangeboden.

Kies een training die bij u past:

MKB, Kinderopvang of Zorg en welzijn
Onderwijs


Neem voor meer informatie contact op