fbpx

Omscholen tot privacy specialist?

Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Er zijn veel banen verdwenen of zullen binnenkort verdwijnen. UWV heeft een overzicht gemaakt van een aantal beroepsgroepen met verschillende beroepen waar weinig werk in is en een overzicht van kansrijke beroepen. Volgens dit overzicht behoort Security specialist tot een kansrijk beroep. Organisaties moeten van de Autoriteit Persoonsgegevens zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: persoonsgegevens moeten goed beveiligd worden, er moet snel gehandeld worden bij datalekken, enz. Voor al deze AVG-werkzaamheden hebben organisaties privacy professionals nodig. In dit artikel besten we aandacht aan de verschillende functies van privacy professionals.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO)

Veel organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. Een FG of DPO moet een bovengemiddelde vakkennis hebben van de AVG en van de praktijk van informatiebeveiliging. Een FG of DPO ziet toe op de naleving van de AVG krachtens artikel 39 AVG. De FG of DPO dient in alle onafhankelijkheid zijn/ haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren en ontvangt daarbij geen instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Zie jij het al voor je: informeren, gevraagd en ongevraagd adviseren, toezien op de naleving van de AVG, samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens, enz. Dan ben wellicht ook geïnteresseerd in één van onze praktische AVG-training voor Functionaris gegevensbescherming of Data Protection Officer.

Privacy Officer

De Privacy Officer, in het onderwijs ook bekend als de IBP-functionaris, is verantwoordelijk voor de operationele taken omtrent dataprotectie en privacy. Hij/ zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het privacybeleid van de organisatie. De Privacy Officer werkt veel samen met de een Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO) en de verwerkingsverantwoordelijke. Ben je goed in de taken adviseren, beheren, coördineren en heb je al kennis over de AVG? Vraag dan een brochure aan voor de AVG-training Privacy Officer (mkb of zorg en welzijn) of de AVG-training IBP-functionaris (onderwijs).

AVG-manager

Ben jij het aanspreekpunt voor privacy gerelateerde vraagstukken of wil je dat graag worden? Om privacy gerelateerde vraagstukken goed te kunnen beantwoorden, is het belangrijk over goede AVG-kennis te beschikken. Wat moet er gebeuren bij een datalek? Mag je bepaalde gegevens wel/ niet verwerken? Waarop moet je letten bij een verwerkersovereenkomst? Een AVG-manager is degene die alles weet van de praktische kant van de privacywetgeving. Met de training Privacy Manager doe je praktische kennis op die je direct kunnen toepassen in je werkpraktijk, dus geen overbodige juridische begrippen waar je niks aan hebt.

Iapp-certificering (CIPP/E, CIPM & CIPT)

Het is belangrijk om zichzelf af te vragen of je écht een internationale certificering nodig hebt om je AVG-werkzaamheden binnen een organisatie in Nederland uit te kunnen voeren. Werk je voor een organisatie die veel internationale zaken doet, dan is kan het handig zijn. In dit artikel lees je de voor- en nadelen van Iapp-certificering.

Ben je geïnteresseerd? Vraag een offerte aan of neem vrijblijvend contact met ons.