fbpx

NIEUW: Basistraining Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht bepaalde verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers op basis van artikel 37 AVG een FG aan te stellen. FG staat voor Functionaris Gegevensbescherming, of in het Engels, Data Protection Officer (DPO). De wettelijk verankerde functie van de FG is van groot belang voor de inrichting en borging van de AVG binnen de organisatie. Volgens de AVG vervult de FG ten minste de volgende taken:

 • Informeren en adviseren
 • Toezien op naleving
 • Advies verstrekken
 • Samenwerken
 • Optreden als contactpunt

De rol van een FG is in de praktijk complex. Aan de ene kant wordt van je verwacht dat je ‘het regelt’, terwijl je aan de andere kant in je onafhankelijke rol (artikelen 37 t/m 39 AVG) moet functioneren.

Inhoud

De e-learning Basistraining Functionaris Gegevensbescherming biedt je handvatten, zodat je als FG op bestuurlijk en operationeel niveau op een pragmatische en praktische wijze invulling kan geven aan je taken. Pragmatisch en praktisch aan de slag, dat is de basis van deze training.

Deze training bestaat uit drie delen:

Deel 1: Algemene kennis over de AVG

Deel 2: De aanwijzing, positie en taken van de FG

Deel 3: De praktijk van de FG

Doel

Na de training kan je:

 • een AVG-beleid toetsen;
 • persoonsgegevens toetsen;
 • een AVG-nulmeting uitvoeren;
 • een AVG-gap-analyse uitvoeren;
 • een AVG-implementatie uitvoeren;
 • een AVG-evaluatie uitvoeren;
 • een AVG-audit uitvoeren;
 • een FG-rapportage samenstellen en presenteren.

De e-learning Basistraining Functionaris gegevensbescherming legt in heldere taal uit wat je rol is en hoe je het vorm kan geven in de praktijk (herkenbare casussen). Het aantal studie-uren voor deze training is afhankelijk van het studietempo van de cursist, gemiddeld 8 uren. De cursist heeft drie maanden tijd om de training af te ronden. Nadat alle modules zijn afgerond, ontvangt de cursist een certificaat voor deelname.

Volg de Basistraining Functionaris gegevensbescherming waar en wanneer je wilt.

Wil je meer weten over de Basistraining Functionaris gegevensbescherming, neem dan vrijblijvend contact met ons op.