Trainingen MKB/ Zorg en welzijn

Onze AVG-trainingen zijn gericht op uw eigen werkpraktijk en biedt een hoge mate van flexibiliteit. Praktische handvatten, vaardigheden en een certificaat.


Trainingen MKB / Zorg en welzijn

Onze AVG-trainingen zijn gericht op uw eigen werkpraktijk en biedt een hoge mate van flexibiliteit. Praktische handvatten, vaardigheden en een certificaat.


 

Wij helpen u te voldoen de aan de AVG

Verwerkt uw organisatie persoonsgegevens van klanten, medewerkers, cliënten of burgers dan moet u voldoen aan de AVG. Om een goede privacycultuur binnen uw organisatie op te bouwen, is het belangrijk dat iedereen (leidinggevenden tot medewerkers) zijn rol en taken omtrent de privacywetgeving goed kent.


De trainingen MKB/ Zorg en welzijn zijn heel praktisch opgezet, waarbij de inhoud is afgestemd op actuele vraagstukken over dataprotectie en privacy. Ze dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk. Gedurende het programma wordt er gewerkt vanuit casuïstiek en opdrachten, waarbij de theorie voortdurend gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk van de betreffende doelgroep. Cursisten bepalen zelf wanneer en waar zij de training gaan volgen. De training wordt afgerond met een eindtoets. Bij voldoende resultaat, ontvangt de cursist een certificaat.


Neem voor meer informatie contact op

Wij helpen u te voldoen de aan de AVG

Verwerkt uw organisatie persoonsgegevens van klanten, medewerkers, cliënten of burgers dan moet u voldoen aan de AVG. Om een goede privacycultuur binnen uw organisatie op te bouwen, is het belangrijk dat iedereen (leidinggevenden tot medewerkers) zijn rol en taken omtrent de privacywetgeving goed kent.


De trainingen MKB/ Zorg en welzijn zijn heel praktisch opgezet, waarbij de inhoud is afgestemd op actuele vraagstukken over dataprotectie en privacy. Ze dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk. Gedurende het programma wordt er gewerkt vanuit casuïstiek en opdrachten, waarbij de theorie voortdurend gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk van de betreffende doelgroep. Cursisten bepalen zelf wanneer en waar zij de training gaan volgen. De training wordt afgerond met een eindtoets. Bij voldoende resultaat, ontvangt de cursist een certificaat.


Neem voor meer informatie contact op