fbpx

Meer bewustwording rond AVG nodig bij medewerkers zorg, welzijn en hulpverlening

Zorg- en welzijnsinstellingen verwerken veel persoonsgegevens van cliënten en patiënten, zoals Burgerservicenummer (BSN), contactgegevens en gegevens over de gezondheid en het welzijn. Gelet op de aard en omvang van deze persoonsgegevens is het van groot belang dat medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. In 2018 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 20.881 meldingen van datalekken. De meeste datalekken zijn gemeld vanuit de sector zorg. Met alleen een privacybeleid ben je er nog niet. AVG moet een plek krijgen in de organisatie zelf. Het zijn de medewerkers die met de AVG aan de slag moeten. 

Medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen hebben behoefte aan gerichte en effectieve communicatie rondom de AVG. De belangrijke vraag voor organisaties op dit gebied is hoe de AVG vertaald kan worden naar de werkvloer. Hoe kan je op een praktische, makkelijke en ook voordelige manier het privacy bewustzijn van je medewerkers vergroten?

AVG-trainingen heeft oplossingen ontwikkeld om medewerkers van zorg, welzijn en hulpverlening privacybewust te maken. Naar aanleiding van vele verzoeken hebben de FG’s van De Privacy Experts een klassikale AVG-training en een E-Learning AVG voor medewerkers van zorg, welzijn en hulpverlening ontwikkeld. De trainingen zijn sterk gericht op de praktijk en bieden een hoge mate van flexibiliteit. Verder gaan de trainingen in op actuele privacyvraagstukken binnen de branche Zorg en Welzijn en dragen bij aan het direct kunnen toepassen van de AVG in de eigen praktijk.

Heeft u interesse in onze trainingen. Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een demo aan.