fbpx

Hybride onderwijs: onze vijf privacy tips

Lesgeven in coronatijd is een grote uitdaging voor alle scholen in Nederland. Voor leraren en leerlingen die thuis in quarantaine moeten, is hybride onderwijs een geschikte oplossing. Hoewel dit grote inspanningen en veerkracht vraagt van leraren en ICT-medewerkers, is dit een unieke kans om hybride onderwijs in deze tijd goed vorm te geven.

Onderwijsmodel voor de toekomst

Microsoft heeft in samenwerking met New Pedagogies for Deep Learning een whitepaper ‘Reimagining education: from remote to hybrid learning’ gepubliceerd. Dit paper vertaalt wat we tijdens lockdowns hebben geleerd naar een onderwijsmodel voor de toekomst. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan hybride onderwijs, maar ook aan het onderwijs op langere termijn. De plotselinge verschuiving naar onderwijs op afstand heeft beleidmakers, leraren, schoolbesturen en leidinggevenden ertoe gebracht om diep te reflecteren op de vraag wat hun leerlingen en studenten het beste helpt en welke innovaties omarmd moeten worden. Dit paper is zeker een aanrader om te lezen.

In Nederland is hybride onderwijs volop in ontwikkeling. Een mix van face-to-face- en online onderwijs. Voor leraren is dit een nieuwe uitdaging. Hoe kunnen ze goed en effectief lesgeven, zowel vanop afstand als in de klas. Het is iets waar bijna alle leraren nu mee te maken hebben. In deze blog delen wij een aantal privacy tips die leraren kunnen helpen bij de vormgeving van hybride onderwijs.

1 Maak goede afspraken

Maak goede afspraken met leerlingen en ouders. Bij het maken van goede afspraken moet je denken aan de volgende zaken:

  • Afspraken over tijdstip van de les.
  • Afspraken over wel of geen verplichte aanwezigheid.
  • Afspraken over kleding waarin een leerling in beeld verschijnt, bijvoorbeeld niet in pyjama.
  • Afspraken over hoe te werken tijdens een (digitale) instructie.
  • Afspraken over de omgeving (bijvoorbeeld wat gezinsleden doen die in de achtergrond zichtbaar zijn, persoonlijke dingen op de achtergrond).

2 Kies voor een goed communicatiemiddel

Als een school videobellen en/of proctoring gebruikt, is de school verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Volgens de AVG moeten scholen onder meer:

  • Vooraf toetsen of videobellen of proctoring echt noodzakelijk is.
  • Goede verwerkersovereenkomsten afsluiten met softwarebedrijven die de systemen leveren. Het is de bedoeling dat deze softwarebedrijven ook werken volgens de privacywetgeving.
  • Ouders van minderjarige kinderen, leerlingen en studenten informeren over hoe hun persoonsgegevens (of die van hun kind) worden beveiligd.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft scholen een aantal tips over beeldbellen en proctoring.

Het is van belang dat leraren goed communiceren met hun leidinggevenden over communicatiemiddelen die ze willen gaan gebruiken voor lesgeven op afstand.

3 Situatie leerling

Hybride onderwijs is alleen mogelijk, wanneer elke leerling beschikking heeft over een goede internetverbinding, een device en een platform voor delen. Besteed ook aandacht aan beveiliging van internetverbinding, virusscanners, wachtwoorden, enzovoorts.

4 Kennisnet Appchecker

Gebruik de Kennisnet Appchecker als je gebruik wilt maken van online tools. Met deze test kan je snel nagaan of een app of digitale toepassing privacyproof is.

5 Omgeving (leraren)

Ga bewust om met de omgeving (achtergrond) waarin je thuiswerkt. Zijn er privacygevoelige zaken, teksten, boeken, afbeeldingen of personen in beeld? Werk en communiceer in een beveiligde omgeving. Bij voorkeur alleen via het leerlingvolgsysteem of via schoolaccounts. Probeer zoveel mogelijk privé-accounts te vermijden. Maak gebruik van een vertrouwd en beveiligd (wifi)netwerk.

Bronnen

Autoriteit persoonsgegevens

Kennisnet

Microsoft Education

Meer informatie?

NIEUW: We bieden een totaaloplossing Privacy365 om het privacybewustzijn van de gehele organisatie te borgen. Ontdek wat Privacy365 voor uw organisatie kan betekenen.

Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een demo aan.