fbpx

Het meest voorkomende type datalek

Uit onderzoek van AP is gebleken dat het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger het meest voorkomende type datalek is. Het kwijtraken of de diefstal van gegevensdrager (USB-stick, laptop, smartphone, enz.) is daarna het meest voorkomende type datalek. Het gaat om datalekken veroorzaakt door medewerkers: de zwakste schakel binnen elke organisatie als het gaat om de AVG.

Voorbeelden

  • Het verzenden van een e-mail met daarin gevoelige persoonsgegevens naar een verkeerde ontvanger.
  • Het afgeven van poststukken met gevoelige gegevens aan verkeerde personen.
  • Een verkeerde geadresseerde selecteren in het e-mailprogramma.

Wat doet AP?

In 2018 heeft de Autoriteit voor Persoonsgegevens bij 298 datameldingen actie ondernomen. In 2019 gaat de AP meer aandacht besteden aan datalekken, met name mogelijke datalekken bij organisaties die niet worden gemeld bij de AP.

Tips om datalekken te voorkomen

Veilig omgaan met persoonsgegevens is een zaak van iedereen, dus ook van medewerkers. Zorg dat iedereen op de hoogte is van de AVG.

  • Maak het veilig omgaan met persoonsgegevens bespreekbaar tijdens overlegmomenten.
  • Besteed aan de hand van nieuwsbrieven aandacht aan de AVG.
  • Via folders en posters kunnen medewerkers ook kennis opdoen over de AVG.
  • Een e-learning AVG is ook een mogelijkheid. Dit is makkelijke oplossing.
  • Een klassikale training AVG voor medewerkers.

AVG-trainingen biedt verschillende mogelijkheden om je medewerkers privacybewust te maken. Onze oplossingen zijn makkelijk in te richten en zeer aantrekkelijk geprijsd! Maak je medewerkers privacybewust en verklein de kans op datalekken.

Wilt u meer informatie over onze AVG-trainingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.