fbpx

Een goede mix van online onderwijs en AVG

Onderwijs op afstand zal nog een tijdje doorgaan. Door veranderende omstandigheden kunnen scholen niet optimaal beginnen met lesgeven op locatie. Les op afstand is een mooie oplossing, maar brengt ook risico’s met zich mee. Veel leerlingen, ouders, studenten en leraren maken zich zorgen over hun persoonsgegevens die worden verzameld bij online onderwijs. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaf in april 2020 op hun website aan een grote hoeveelheid signalen hierover te hebben ontvangen. De AP gaat bij onderwijsinstellingen checken of zij de privacy wel goed op orde hebben. Het is voor scholen daarom belangrijk om informatiebeveiliging en privacy (IBP) ook bij onderwijs op afstand goed in te richten.

Verantwoordingsplicht

Voor scholen is het goed om te weten dat zij volgens de privacywetgeving verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Ze moeten daarom hoge eisen stellen aan de leveranciers van hun systemen en aan verwerkers en subverwerkers. Systemen mogen alleen noodzakelijke gegevens verwerken en deze mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.

Informatieplicht

Scholen hebben ook informatieplicht. Ze moeten leerlingen, ouders, studenten en medewerkers in begrijpelijke taal informeren over hoe hun persoonsgegevens worden beschermd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit onderstreept richting onderwijskoepels. Scholen moeten kunnen aantonen op welke manier zij de privacy van betrokkenen beschermen.

Leraar/ docent in beeld

De AVG geldt ook voor leraren/docenten. Bij online lessen kan van een leraar/ docent verwacht worden dat hij/zij ook in beeld verschijnt. Leerlingen/ studenten kunnen de lessen waarschijnlijk veel beter volgen. Maar is dit noodzakelijk? De leraar/ docent zal zelf per les moeten bepalen of het noodzakelijk is of hij/ zij in beeld moet verschijnen.

Leerling/ student in beeld

Ook hierbij moet de vraag gesteld worden of het noodzakelijk is om leerlingen/ studenten in beeld te hebben. Er kan veel informatie gehaald worden uit beelden die bij online lessen of online surveilleren worden verzonden naar docenten en medeleerlingen/ medestudenten. Informatie over gedrag, prestatie, religieuze uitingen en alles wat in op de achtergrond zichtbaar is. De kans bestaat dat deze beelden makkelijk opgeslagen en verspreid kunnen worden.

Last but not least

Scholen moeten goed realiseren dat verwerking van persoonsgegevens geen onderschoven kind van de coronacrisis mag worden, aldus Autoriteit Persoonsgegevens. Scholen moeten daarom persoonsgegevens goed beschermen en een goede belangenafweging maken. De privacy van leerlingen/ studenten is van groot belang. Onzorgvuldigheid en onveilige oplossingen kunnen privacyrisico’s opleveren voor de toekomst van leerlingen/ studenten. Het is altijd aan te raden medewerkers, ouders en leerlingen/ studenten goed te informeren en samen heldere afspraken te maken over online lessen.

Tips

Om scholen te ondersteunen heeft AP een aantal tips voor beeldbellen en proctoring (online surveilleren).

Kennisnet heeft de website lesopafstand.nl gelanceerd om onderwijsinstellingen te ondersteunen. Op deze website is betrouwbare informatie over onderwijs op afstand te vinden.

Bronnen

Autoriteit persoonsgegevens

Kennisnet

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over privacy en online onderwijs? Of heeft u belangstelling voor onze AVG-trainingen?

We bieden ook een totaaloplossing (Privacy365) om het privacybewustzijn van de gehele organisatie te borgen. Klik hier voor meer informatie.

Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een demo aan.