fbpx

Handreiking voor de uitvoering van een schoolspecifieke DPIA Google Workspace for Education

Ben je als Functionaris gegevensbescherming of als IBP-functionaris op zoek naar een schoolspecifieke DPIA voor jouw school?

Kennisnet heeft een Handreiking onderwijsspecifieke DPIA Google Workspace for Education beschikbaar gesteld die als basis kan dienen. In deze handreiking is informatie verzameld die IBP-functionarissen, FG’s en verwerkingsverantwoordelijken heel goed kunnen gebruiken om zelf een DPIA uit te kunnen voeren of om adviezen te kunnen geven over een DPIA.

De handreiking is bestaat uit twee delen:

  1. Gegevensverwerkingsanalyse: dit is een beschrijving van de gegevensverwerking voorzien van een beoordeling van de noodzaak en evenredigheid van de verwerkingen als het om de doeleinden gaat.

Tip: Bij het opstellen van de gegevensverwerkingsanalyse is het van belang om personen te betrekken die een goed beeld hebben van de processen en data die in verschillende Google services worden verwerkt.  

  1. Risicoanalyse: hier gaat het over de weging van risico’s en de te nemen maatregelen om privacyrisico’s te beperken.

Tip: Neem eerst kennis van centraal vastgestelde risico’s en maatregelen door Google. Maak vervolgens een inventarisatie van de implementatie van de centraal vastgestelde mitigerende maatregelen die onderwijsinstellingen moeten nemen. Analyseer tenslotte uw instelling-specifieke risico’s en eventuele mitigerende maatregelen.

Advies Kennisnet

Kennisnet adviseert om beide hoofdstukken samen met betrokkenen uit uw onderwijsinstelling door te nemen. U kunt met deze handreiking op een eenvoudige manier de analyse en besluitvorming over de risico’s van het gebruik van Google Services voor uw specifieke instelling vastleggen.

Aan de slag als privacyexperts

Goede informatiebeveiliging en privacy op school kun je alleen garanderen als privacyexperts van jullie organisatie als een team gaan samenwerken. Samen aan de slag met de uitvoering van een schoolspecifieke DPIA Google Workspace for Education. Door deze klus zelf en samen te doen, houd je kennis en ervaring in eigen huis. Deze kennis en ervaring kan ook bij andere DPIA’s gebruikt worden.

Word jij de toekomstige privacyexpert van jullie school? Ben je op zoek naar een praktische en flexibele opleiding?

AVG-trainingen heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en biedt AVG-trainingen voor elke doelgroep. Enkele voorbeelden:

Opleiding Functionaris gegevensbescherming

AVG-training Privacy Officer (IBP-functionaris)

Privacy Professional Onderwijs

 

Bron:

Kennisnet