fbpx

AVG tijdens de coronacrisis

Kinderen kunnen de komende tijd niet naar school vanwege het coronavirus. Ze krijgen onderwijs op afstand aangeboden. Er wordt hard gewerkt aan het vormgeven van onderwijs op afstand. Leraren maken gebruik van verschillende digitale wegen om contact met elkaar te hebben en leerlingen instructie te geven. Dat gebeurt soms ook via consumentendiensten als Whatsapp, FaceTime, Instagram. Maar let op: in het onderwijs gaat het om een kwetsbare groep (kinderen) en voor cybercriminelen is deze coronacrisis een kans om allerlei gegevens buit te maken. Ook in deze tijd is het van belang om aandacht te hebben voor de AVG. Volg onderstaande tips op en voorkom dat er gegevens over leerlingen, ouders, medewerkers en anderen in verkeerde handen vallen.

Aandachtpunten voor leraren

 1. Werk uitsluitend in een beveiligde omgeving, als dat mogelijk is. Maak goede afspraken met ouders en leerlingen over het delen en opslaan van videobeelden.
 2. Ga bewust om met de omgeving (achtergrond) waarin je thuiswerkt. Zijn er privacygevoelige zaken, teksten, boeken, afbeeldingen of personen in beeld?
 3. Werk en communiceer in een beveiligde omgeving. Bij voorkeur alleen via het leerlingvolgsysteem of via schoolaccounts. Probeer zoveel mogelijk privé-accounts te vermijden.
 4. Maak gebruik van een vertrouwd en beveiligd (wifi)netwerk.
 5. Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die je niet verwacht of van een onbekende afzender zijn.
 6. Houd rekening met het ontvangen van phishingmails en valse e-mails omtrent het Coronavirus.

Aandachtspunten voor leidinggevenden

 1. Zorg voor de benodigde (netwerk)capaciteit om thuiswerkers goed te kunnen bedienen.
 2. Breng het gebruik van een veilige verbinding naar het schoolnetwerk onder aandacht van uw medewerkers.
 3. Maak zoveel mogelijk gebruik van multifactorauthenticatie voor toegang tot het schoolnetwerk.
 4. Installeer de meest recente updates voor hard- en software.
 5. Zorg dat uw medewerkers bewust zijn van phishing omtrent het Coronavirus/ COVID-19 en dat het bekend is hoe en bij wie zij dit moeten melden.

Extra aandacht: let op phishingmails

Het Nationaal Cyber Security Centrum adviseert organisatie waar nodig voorzorgsmaatregelen te nemen als medewerkers grotendeels thuis gaan werken vanwege het Coronavirus/ COVID-19. Het is bekend dat cybercriminelen gebruikmaken van de coronacrisis door phishingmails te versturen. Juist in deze tijd zijn mensen kwetsbaar. Een foutje is snel gemaakt. Maak uw medewerkers bewust van phishing omtrent het Coronavirus/ COVID-19.

Training ‘Weerbaar tegen phishing’

Deze training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die werkzaam zijn in het onderwijs. In deze training van ongeveer een kwartier leert de cursist verdachte berichten herkennen. Ook leert de cursist wat hij moet doen als hij toch op een link heeft geklikt. Meer informatie vindt u hier.

Neem vrijblijvend contact op met ons. Wij zijn u graag van dienst.