fbpx

AVG en leraren: word weerbaar!

Leraren hebben ook een grote verantwoordelijkheid om persoonsgegevens van leerlingen en ouders goed te beschermen. De coronamaatregelen hebben invloed op de manier van werken in het onderwijs. Er zijn situaties waarin leraren of leerlingen thuis moeten blijven. Online onderwijs is dan een geschikte oplossing. Het is belangrijk om in deze situaties ook aandacht te hebben voor informatiebeveiliging en privacy. Door de digitale weerbaarheid van leraren te vergroten, kan de kans op datalekken verkleind worden. In dit artikel wordt aandacht besteed aan onderwerpen die van belang zijn voor de digitale weerbaarheid van leraren.

Online privacy beschermen

 • Ga veilig om met je wachtwoorden. Sterke wachtwoorden zijn lang, bestaan uit tenminste 12 karakters, hoofdletters en kleine letters, één of meerdere getallen, één of meerdere leestekens, enz.
 • Stel de privacy-instellingen van je accounts goed in.
 • Wees je ervan bewust welke gegevens je online invult en achterlaat.
 • Wees terughoudend op sociale media met het verstrekken van contactgegevens en informatie over de exacte invulling van jouw werkzaamheden.
 • Gebruik waar mogelijk tweefactorauthenticatie (2FA).

Bescherming devices

 • Wees ervan bewust waar je een app toestemming toe geeft. Neem de privacyverklaring/ privacystatement altijd goed door.
 • Beveilig jouw wifi-netwerk thuis altijd met een sterke authenticatievorm.
 • Klik niet zomaar op links in e-mails en open niet zomaar een bijlage. Leer valse e-mails herkennen.
 • Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van openbare wifi, ook als je op vakantie bent. Openbare wifi is niet altijd veilig.
 • Installeer updates. Zo voorkom je dat virussen gebruikmaken van kwetsbaarheden in oude versies van software.

 

Hybride onderwijs

Lees onze tips over hybride onderwijs in dit artikel.

Privacy en leerlingen

 • Verdiep jezelf in de wereld van Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en Twitter. Ga erover in gesprek met je leerlingen.
 • Wijs je leerlingen op het belang van privacy. Leg ze uit dat ze nooit persoonlijke informatie, zoals e-mailadres, huisadres of telefoonnummer online moeten plaatsen.

Wees alert

 • Wees altijd kritisch. Leraren krijgen veel apps (vaak ook gratis) aangeboden die wel handig kunnen zijn, maar misschien niet veilig. Welke informatie moet je verstrekken om gebruik te maken van zo’n app?
 • Weet met wie je te maken hebt. Klik niet zomaar op een linkje of open niet zomaar een bijlage als je de afzender niet kent.
 • Twijfel je bij mensen of instanties die contact met je leggen of word je online benaderd door vreemde accounts? Wees dan terughoudend en meld dit aan je leidinggevende of aan de ICT-afdeling.

 

Meer informatie?

Bent u op zoek naar een praktische privacy awareness training voor uw school? Wij hebben voor elke doelgroep een eigen training. Voor het onderwijs hebben we scherpe prijzen.

 

NIEUW in ons aanbod: een totaaloplossing Privacy365 (totaalpakket) om het privacybewustzijn van de gehele organisatie (onderwijs) doorlopend te borgen.

Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag een demo aan.