fbpx

AVG en de rol van leidinggevenden

Het bevorderen van privacybewustzijn wordt meestal als een taak van de IBP-functionaris of de Functionaris Gegevensbescherming beschouwd. Deze moeten er inderdaad op toezien dat er binnen de school maatregelen worden getroffen om het privacybewustzijn van medewerkers en leerlingen te verhogen. Maar de werkelijke actiehouders zijn de leidinggevenden (teamleiders, managers, afdelingshoofden, directeuren). In de praktijk blijkt het vaak lastig om de leidinggevenden in de rol te plaatsen die van hen verwacht wordt.

Als het om de AVG gaat wordt van de leidinggevende verwacht dat zij:

  • Inzicht hebben in de dreigingen en risico’s die zich binnen hun afdeling en werkprocessen voordoen. De maatregelen die hier tegenover staan moeten zij helder kunnen uitleggen aan hun medewerkers.
  • Weten welke houding en gedrag noodzakelijk zijn bij de medewerkers om de organisatie en werkprocessen veilig te houden.
  • Zorgen dat de medewerkers de juiste opleiding en training volgen om in hun werkzaamheden bewust met privacy en informatiebeveiliging om te gaan.
  • Het beveiligingsbeleid en wijzigingen die zich daarin voordoen onder de aandacht van de medewerkers brengen.
  • Een beveiligingsbewuste cultuur helpen bevorderen door informatieveiligheid onderdeel te laten zijn van de manier van denken van medewerkers.
  • Een voorbeeldfunctie vervullen.
  • Uitstralen dat ze veilig en privacybewust werken net zo belangrijk vinden als snel en klantgericht werken.

Belangstelling voor onze AVG-trainingen. We hebben een AVG-training voor leraren, AVG-training voor OOP, AVG-training voor leidinggevenden, AVG-training voor ib’ers.

Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een demo aan.