fbpx

AVG en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 is het voor organisaties verplicht om in de meldcode afwegingskaders op te nemen. Voor de sector onderwijs is het gebruik van de meldcode verplicht. Werkgevers moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Daarnaast moeten zij het gebruik en de kennis van de meldcode bevorderen onder hun werknemers. Het is belangrijk dat werknemers goed uit de voeten kunnen met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en wanneer dat nodig is, situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Afwegingskader

Voor scholen is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling nader uitgewerkt in het Afwegingskader meldcode onderwijs en leerplicht. Er zijn 5 stappen in de meldcode. In de eerste drie stappen brengt de professional (leraar, mentor, ib’er) de signalen zorgvuldig in kaart, overlegt hij/ zij met een deskundige collega en spreekt hij/zij met de betrokkenen over de zorgen die er zijn. Voor het nemen van een beslissing bij stappen 4 en 5 is het belangrijk dat de betrokken professional rekening houdt met de vijf afwegingsvragen die zijn opgenomen in het ‘Afwegingskader meldcode onderwijs en leerplicht’.

Meldcode en de AVG

Bij het melden van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld worden persoonsgegevens, en in het bijzonder gegevens van minderjarigen, doorgegeven aan Veilig Thuis. In het ‘Afwegingskader meldcode onderwijs en leerplicht’ staat dat een specifieke wet voor een bepaalde sector prevaleert boven de algemene norm van de AVG. De wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaat dus voor de AVG.

Mag een onderwijsinstelling gegevens over een kind doorgeven aan Veilig Thuis?

Een onderwijsinstelling mag zonder toestemming van de ouder(s) gegevens over een kind verstrekken aan Veilig Thuis. Let er wel op dat dit alleen mag als het nodig is om huiselijk geweld en/ of kindermishandeling te stoppen. Het mag ook bij een redelijk vermoeden van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.

Mag Veilig Thuis gegevens verzamelen bij andere instanties en personen?

Veilig Thuis mag gegevens over een kind en de gezinssituatie verzamelen bij bijvoorbeeld een onderwijsinstelling. Veilig Thuis heeft hiervoor geen toestemming nodig van de ouder(s) van het kind. Veilig Thuis mag het alleen als dat nodig is om de taak van veilig Thuis goed uit te kunnen voeren. Deze bevoegdheid geldt alleen als Veilig Thuis een melding heeft gekregen.

 Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons. Wij zijn u graag van dienst.

Deel dit artikel via:

Gerelateerde artikelen