fbpx

AVG en de leidinggevende: werken aan bewustzijn en wettelijke borging

Toezicht houden op de naleving van de AVG, bevordering bewustwording medewerkers, voorbeeldgedrag, risicomanagement, enzovoorts. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in de naleving en borging van de AVG binnen hun eigen afdeling. Echter zonder de juiste kennis en vaardigheden is het voor een leidinggevende een moeilijke taak om zijn verantwoordelijkheid omtrent informatiebeveiliging en privacy in te nemen. Wat kan er misgaan als de leidinggevende niet goed weet wat hij/zij moet doen?

Volgens de AVG moeten bedrijven en overheden passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen. Op papier kan een organisatie compliant zijn, maar het belangrijkste is om dit ook op de werkvloer zichtbaar te krijgen. Werken medewerkers echt volgens het privacybeleid van de school? Wordt het protocol voor het melden van datalek gevolgd? Worden verzoeken van betrokken correct afgehandeld? Om deze en nog veel andere zaken in het kader de AVG goed op orde te krijgen, is er toezicht op de naleving van de AVG nodig. Als de leidinggevende zijn verantwoordelijk goed inneemt, dan bevordert dat de naleving van de AVG op de werkvloer. Daarbij is uiteindelijk de hele organisatie gebaat.

Informatiebeveiliging en privacy moet binnen elke school een blijvend punt van aandacht zijn. Ouders, leerlingen en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Een slechte beveiliging en niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunnen leiden tot datalekken en vervolgens tot misbruik van deze gegevens.

De leidinggevenden (directeuren, teamleiders, schoolleiders, managementleden) spelen een belangrijke rol in de naleving van de AVG door scholen. Hun adviserende en toezichthoudende rol wordt steeds belangrijker. AVG-trainingen heeft speciaal voor deze groep de AVG-training voor leidinggevende ontwikkeld. Deze training is praktisch opgezet en is ook direct toepasbaar in de eigen werkpraktijk van de leidinggevenden werkzaam in het onderwijs. Eén van de doelen van deze training is om het bewustzijn van de leidinggevende te vergroten, omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor hun afdeling en hun medewerkers.

Wilt u meer informatie over de AVG-training voor leidinggevende? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.