fbpx

5 tips om datalekken binnen je organisatie makkelijk te voorkomen

Onze FG’s hebben een analyse gemaakt van de meest voorkomende oorzaken van datalekken bij verschillende organisaties. Deze analyse is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar berust op concrete cases en ervaringen van onze FG’s. In veel gevallen worden datalekken veroorzaakt door menselijke fouten en niet door falende IT- systemen. Databeveiliging hoeft dan ook helemaal niet moeilijk te zijn: het gaat veelal om het creëren van bewustzijn, aandacht en controle bij werknemers.

Tip 1: Voer een goed wachtwoordbeleid in

Investeer tijd in een goed wachtwoordbeleid waarin duidelijk wordt omschreven wat je verwacht van je medewerkers als het gaat om wachtwoorden (bv. niet twee keer hetzelfde wachtwoord gebruiken, een bepaalde moeilijkheid van wachtwoord, het wachtwoord niet noteren op een post-it en op de pc plakken, wachtwoorden steeds in beveiligde mappen opslaan op het netwerk. Het verdient ook aandacht om een procedure uit te werken bij vertrek of ontslag van medewerkers. Dit alles creëert duidelijkheid en verminder je het risico op datalekken.

Tip 2: Maak gebruik van anti-virus systemen

Het is heel verstandig om te investeren in een degelijk back-up systeem waarbij minstens dagelijks een back-up wordt gemaakt.  Vervolgens moeten die back-ups op een externe locatie worden opgeslagen. Investeer in antivirusprogramma’s en informeer je medewerkers ook hierover.

Tip 3: Maak een scheiding tussen privé en zakelijk

Maak met je medewerkers afspraken over het privé- gebruik van de zakelijke laptop of tablet en creëer bewustzijn rond het installeren van apps, tools, games en andere programma’s.

Tip 4: Schermbeveiliging instellen 

Maak met je medewerkers afspraken over schermbeveiliging (vb. te activeren na 1 minuut van inactiviteit) en over het creëren van “clean desks”, minstens aan het einde van de werkdag.

Tip 5: E-mail

Een e-mail is met één klik verzonden en is dus een datalek ook zo veroorzaakt. Een checklist kan voor een medewerker een goed hulpmiddel zijn om fouten te voorkomen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze oplossingen om uw medewerkers privacy bewust te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.